Hur har pandemin påverkat vår arbetsmiljö?

Pandemin har satt arbetsmiljön inom offentlig sektor i fokus och lämnar oss med ett antal utmaningar men också stora möjligheter att utveckla framtidens arbetsmiljö. Föreläsningen kommer att handla om dessa utmaningar men framför allt om de möjligheter som pandemin har gett oss –nämligen att sätta den organisatoriska arbetsmiljön i centrum.

Varför ska vi som arbetar inom vården engagera oss i klimatarbetet?

De tilltagande klimatförändringarna påverkar bland annat människors hälsa, vilket i sin tur kommer att påverkar vårdens prioriteringar och insatser. Hälso- och sjukvården är också en klimatpåverkande verksamhet. När läkaren Maria Wolodarski blev medveten om detta, var det självklart för henne att engagera sig för en mer hållbar hälso- och sjukvård. Hon är ordförande för Läkare […]

Pioneers Young – ett unikt forum för gemenskap, hopp och kunskap

Pioneers Young är en digital och social plattform för unga med typ 1-diabetes. Det är som att vara på ett oändligt diabetesläger, som en besökare beskrivit det. Att dela den levda erfarenheten av typ 1-diabetes skapar igenkänning och är en källa till inspiration för hur livet kan bli lite lättare, trots en kronisk sjukdom. Det […]

Rätt stöd till psykisk hälsa

”Rätt stöd till psykisk hälsa” är rubriken på det avslutande betänkandet i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, som just nu är ute på remiss. Stödmodellen är uppbyggd i tre delar: Vägen in, Organisering av primärvårdens insatser samt Samverkan och samarbete. Anna Nergårdh presenterar stödmodellen och samtalar om möjligheter, utmaningar och samverkan med […]

Lyssna till patienten/personens röst – personcentrerad vård ur mitt perspektiv

Möt Håkan Hedman, som har en lång erfarenhet av patientperspektivet, efter att ha drabbats av en kronisk njursjukdom vid nio års ålder. Han blev njurtransplanterad 1985. Med utgångspunkt från sina egna erfarenheter och uppdragen som förbundsordförande i Njurförbundet och ledamot i styrgruppen för GPCC (Centrum för personcentrerad vård, vid Göteborgs universitet), ger Håkan Hedman sitt […]