Lyssna till patienten/personens röst – personcentrerad vård ur mitt perspektiv

Möt Håkan Hedman, som har en lång erfarenhet av patientperspektivet, efter att ha drabbats av en kronisk njursjukdom vid nio års ålder. Han blev njurtransplanterad 1985. Med utgångspunkt från sina egna erfarenheter och uppdragen som förbundsordförande i Njurförbundet och ledamot i styrgruppen för GPCC (Centrum för personcentrerad vård, vid Göteborgs universitet), ger Håkan Hedman sitt perspektiv på vad som är viktigt för att vården ska bli så personcentrerad som möjligt.

Information

29 september
09:15-09:35
Live på konferenswebben

Förbundsordförande, Njurförbundet