Håkan Hedman

Förbundsordförande, Njurförbundet

Medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Förbundsordförande i Njurförbundet, ordförande i Njurfonden och GelinStiftelsen.Ledamot i styrgruppen för GPCC – Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Ingår i styrelsen för EKPF – European Kidney Patients Federation. Har tidigare varit president för EKPF. Har arbetat som marknadsekonom inom färgindustrin.