Pioneers Young – ett unikt forum för gemenskap, hopp och kunskap

Pioneers Young är en digital och social plattform för unga med typ 1-diabetes. Det är som att vara på ett oändligt diabetesläger, som en besökare beskrivit det. Att dela den levda erfarenheten av typ 1-diabetes skapar igenkänning och är en källa till inspiration för hur livet kan bli lite lättare, trots en kronisk sjukdom. Det här är berättelsen om hur samskapande i det lilla kan bli förbättring för många.

Information

29 september
10:15-10:35
Live på konferenswebben

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Community Manager, Pioneers Young