Christina Peterson

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Christina Petersson är forskare och utvecklingsledare vid Qulturum, Region Jönköping och har ett förflutet som barnsjuksköterska. Christina intresserar sig för hur vården kan utvecklas och förbättras tillsammans med personer med erfarenhet av att leva med långvarig sjukdom. Christina har tillsammans med Kerstin Ramfelt utvecklat Pioneers Young.