Kerstin Ramfelt

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Kerstin Ramfelt är utvecklingsledare på Qulturum och har ett förflutet som dietist. Kerstin delar intresset för att utveckla vården och främja lärande tillsammans med vårdpersonal och patienter. Kerstin har utvecklat Pioneers Young tillsammans med Christina Peterson.