Rätt stöd till psykisk hälsa

”Rätt stöd till psykisk hälsa” är rubriken på det avslutande betänkandet i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, som just nu är ute på remiss. Stödmodellen är uppbyggd i tre delar: Vägen in, Organisering av primärvårdens insatser samt Samverkan och samarbete. Anna Nergårdh presenterar stödmodellen och samtalar om möjligheter, utmaningar och samverkan med två lokala representanter: Ann Vikström, verksamhetschef för vårdcentralen Bra Liv Hälsan 1 i Jönköping, samt Johan Arvidsson, fritidschef i Värnamo kommun.

Information

29 september
09:35-10:05
Live på konferenswebben

Särskild utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård