29 september
09:35-10:05
Live på konferenswebben

Anna Nergårdh

Särskild utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård

Anna Nergårdh är läkare, forskare och har mångårig chef- och ledarerfarenhet. Under åren 2017-2021 hade hon regeringens uppdrag att leda den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, med uppdrag att i grunden modernisera hälso- och sjukvårdssystemet med fokus på en stark primärvård och en ökad personcentrering. Anna innehar flera styrelseuppdrag, bl a i Socialstyrelsens styrelse och Röda Korsets högskolas styrelse. Hon sitter också med i regeringens Samverkansgrupp för Hälsa och Life science.