Varför ska vi som arbetar inom vården engagera oss i klimatarbetet?

De tilltagande klimatförändringarna påverkar bland annat människors hälsa, vilket i sin tur kommer att påverkar vårdens prioriteringar och insatser. Hälso- och sjukvården är också en klimatpåverkande verksamhet. När läkaren Maria Wolodarski blev medveten om detta, var det självklart för henne att engagera sig för en mer hållbar hälso- och sjukvård. Hon är ordförande för Läkare för miljön och sammankallande för en arbetsgrupp om klimat, hälsa och hållbar sjukvård i Svenska läkaresällskapet (SLS). Hon har också varit med och tagit fram en ny klimatpolicy för SLS samt arbetssättet Green team, som för in miljöfrågorna i det ordinarie förbättringsarbetet.

Efter föreläsningen samtalar Maria Wolodarski med Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län.

Information

29 september
10:35-11:00
Live på konferenswebben

Ordförande Läkare för miljön, överläkare Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset