Maria Wolodarski

Ordförande Läkare för miljön, överläkare Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Wolodarski är ordförande i föreningen Läkare för miljön och sammankallande för en arbetsgrupp om klimat, hälsa och hållbar sjukvård i Svenska läkaresällskapet. Hon arbetar som överläkare i onkologi på medicinska enheten Huvud-, hals-, lung- och hudcancer vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Maria Wolodarski arbetar aktivt för att främja en mer hållbar sjukvård på sin arbetsplats och utsågs 2020 till Årets eldsjäl av miljöenheten, Region Stockholm.