Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård

Vad blir bäst för Esther, Britt-Marie, Mohammed och alla andra länsinvånare och deras nära och kära? Denna fråga är utgångspunkten för de sex strategier som visar vägen i det strategiska inriktningsdokumentet ”Tillsammans möter framtidens behov av hälso-och sjukvård”. Detta dokument har beslutats gemensamt av politikerna i Region Jönköpings län. Vid dagens workshop får ni en […]

Samskapande och interprofessionellt lärande för god, säker och effektiv hälso- och sjukvård samt omsorg

Förbättringskunskap har introducerats på universiteten för att studenterna ska ha beredskap och kunnande kring kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i sin framtida yrkesroll. Idealt genomförs förbättringsarbete i team, gärna interprofessionella, alltså med representation från flera yrkesgrupper, och med patient/närståendeperspektiv. På Linköpings universitet har vi i mer än 10 år, i nära samverkan med Region Östergötland, bedrivit interprofessionell […]

Samtalstorget för Innovation och hållbarhet – ett sätt att stärka det jordnära

Välkommen att delta på Samtalstorget för Innovation och hållbarhet – ett sätt att stärka det jordnära. Region Jönköpings län tar sats mot ett ännu bättre innovationsklimat. Vi tror att du som patient, anhörig, patientrepresentant och PEER som ingen annan ser nya behov som verkar för bättre hållbarhet för hela systemet. I denna workshop vill vi […]

Coaching basic

I denna workshop får du grunderna inom coaching av förbättringsarbete genom teamcoaching. Vi kommer interaktiv lära om metoder, verktyg och teorier och bygga på tidigare erfarenheter. Innehållet baserar på många års erfarenheter inom Region Jönköpings Län, Jönköping Academy och senaste forskning inom ämnet.  

Bästa platsen att växa upp, leva och bo på

Som en del i att Jönköpings län ska bli den bästa platsen för våra barn och unga att växa upp, leva och bo på har vi tillsammans i lärande nätverk, med inspiration från Skottland prioriterat tre områden för ett fördjupat arbete i nära samverkan: fullföljda studier psykisk hälsa fysisk aktivitet Lyssna på och ta del […]

Jordnära kraft för hälsa i socialt utmanade närområden

Det finns stora skillnader i livsvillkor och hälsa mellan olika närområden inom en kommun. Hur skapar vi kraften att förändra detta tillsammans med invånarna? Häng med på en workshop där vi tar del av handfasta exempel från olika delar av landet och reflekterar tillsammans om vilka nycklar som gör skillnad. Jönköpings kommun och Region Jönköpings […]

Konsten att fördärva sitt liv – eller inte

”Ska man göra något så ska man göra det ordentligt”, säger författaren och läkaren Stefan Einhorn, som skrivit en bok om konsten att fördärva sitt liv. I sitt föredrag baserat på boken ger han tips på hur du ka sabotera din tillvaro, missköta relationer, sura och vara orolig i onödan. Eller – om du inte […]