Samskapande och interprofessionellt lärande för god, säker och effektiv hälso- och sjukvård samt omsorg

Förbättringskunskap har introducerats på universiteten för att studenterna ska ha beredskap och kunnande kring kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i sin framtida yrkesroll. Idealt genomförs förbättringsarbete i team, gärna interprofessionella, alltså med representation från flera yrkesgrupper, och med patient/närståendeperspektiv.

På Linköpings universitet har vi i mer än 10 år, i nära samverkan med Region Östergötland, bedrivit interprofessionell utbildning i förbättringskunskap. I och med decentraliseringen av läkarprogrammet uppkom krav på samverkan med fler lärosäten för att kunna genomföra interprofessionell utbildning på samtliga studieorter, Jönköping, Kalmar, Linköping och Norrköping.

Workshopen inleder med en presentation av hur studenter i en interprofessionell basgrupp tar sig an lärandet om och arbete med ett förbättringsprojekt. Det unika med utbildningsmomentet är hur verksamheterna inom regioner och kommuner bidrar med verkliga projekt. Utbildningsmomentet avser att bidra till ett samskapande mellan studenter, medarbetare och patienter och för ett gemensamt lärande.

I workshopen vill vi diskutera gjorda erfarenheter och identifiera nya möjligheter till fortsatt utveckling av utbildningsmomentet.

 

Workshopledare: Eva Edström (Jönköping University), Eva-Mari Blomqvist (Jönköping University), Agnetha Borell (Jönköping University), My Eklund Saksberg (Linköpings Universitet), Johanna Dahlberg (Linköping Universitet), Mia Thun (Region Östergötland), Karin Thörne (Region Jönköpings län), Sofia Dahlin (Region Jönköpings län/Linköpings Universitet), Ingvar Rydén (Region Kalmar län/Linköpings Universitet)

Information

29 september
13:30-14:40

Zoom Meetings