Jordnära kraft för hälsa i socialt utmanade närområden

Det finns stora skillnader i livsvillkor och hälsa mellan olika närområden inom en kommun. Hur skapar vi kraften att förändra detta tillsammans med invånarna? Häng med på en workshop där vi tar del av handfasta exempel från olika delar av landet och reflekterar tillsammans om vilka nycklar som gör skillnad.

Jönköpings kommun och Region Jönköpings län samverkar för att skapa invånarnätverk med Hälsoguider i fyra närområden inom kommunen. Inspiration från arbetet kommer från Angered i Göteborg. I Malmö pågår partnerskapet Hälsofrämjande innovation i samverkan, där Malmö Universitet arbetar nära invånare och samhällsaktörer i bostadsområden. Invånare i bostadsområdet, s.k. hälsofrämjare, tar roll i framtidsverkstäder och hälsofrämjande lab. Ansvariga för arbetet i Jönköpings kommun, Göteborg och Malmö medverkar. Sveriges kommuner och regioner är medarrangörer för workshopen genom det nationella utvecklingsarbetet Strategi för hälsa.

Workshopledare: Anki Möller (samordnare Hälsoguider i Jönköpings kommun), Tommy Josefsson (integrationsstrateg, Jönköpings kommun), Sofia Vingård (samordnare Hälsoguidesuppdraget/hälsoinformatör, Göteborgs Stad), Margareta Rämgård (forskning- och projektledare Jämlik hälsa, Malmö Universitet), Jesper Ekberg (samordnare Strategi för hälsa, Sveriges kommuner och regioner)

Information

29 september
13:30-14:40

Zoom Meetings