Workshops, förinspelade seminarier och postrar

Under det här passet kan du välja ifall du vill delta aktivt i någon av våra sex workshops, titta på några av de förinspelade seminarierna eller ta del av alla postrar som finns i den digitala posterutställningen.

Information

29 september
13:30-14:40

Workshops

I år erbjuder vi hela sex workshops per dag. Workshopen är live och kommer inte att spelas in.

Förinspelade seminarier

De förinspelade seminarierna är bidrag från olika verksamheter, både regionalt och nationellt.

Posterutställning

Posterutställningen innehåller över 40 postrar där förbättringsarbeten presenteras.