Sammanhållen rehabiliteringsplan i patientens process

I denna workshop vill vi visa hur det kan gå till att upprätta och överlämna/ta emot rehabiliteringsplan. Vi visar på det stödmaterial som finns och ni får diskutera hur ni kan komma igång inom ert arbetsområde.

Hur skapar vi framtidens mötesplatser?

Utifrån gedigen erfarenhet inom Region Jönköpings län vet vi att samskapande är en framgångsfaktor för att vi tillsammans ska kunna skapa rätt förutsättningar för dem vi är till för. Hälsocafé-begreppet är ett exempel på hur regionen under ett antal år arbetat med mötesplatser i gränslandet mellan hälso- och sjukvården och samhället, som startats upp tack […]

Jordnära – nära vård – nära dig

Leva livet bäst möjligt! – Hur gör vi skiftet från dagens hälso- och sjukvårdssystem som i hög grad är uppbyggt kring sjukdom och institutioner, till ett system designat för människor? Här berättar vi hur vi arbetar med förutsättningarna att göra skiftet som utgår från invånarnas behov, relationsbygge, tjänsteutveckling, träningsmiljöer och ledningssystem för hållbarhet. Tillsammans utbyter […]

Öva storskaligt. Simulering vaccination – Vad har vi lärt oss?

Simulering som metod för att träna scenariot massvaccination av fas 4 visade sig vara lyckat. Den teoretiska modell som tagits fram höll i stora drag. Vi genomförde tre tillfällen där 67 medarbetare från olika aktörer deltog och vi vaccinerade 1544 personer vid dessa tillfällen. Modellen skapade en trygghet en standard som nu visar sig i […]

Tillsammans minskar vi hälsoskillnaderna i Jönköpings län – satsning på lokala hälsocenter i kommunerna

Region Jönköpings län genomför ett genomgripande omställningsarbete – Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. En del handlar om ett unikt samarbete mellan region, kommun och civilsamhälle där lokala hälsocenter etableras i hela Jönköpings län. Invånare som har risk för framtida ohälsa erbjuds hälsocoachning i en stärkande miljö. Vi tar oss från strategi till […]

Hälsogåtan – vad är den och hur löser du den?

I sin bok Hälsogåtan, som kom ut vid årsskiftet, söker läkaren Anders Wallensten svaren på hur vi ska leva för att hålla oss så friska som möjligt. Han utgår från evolutionen och forskningen och samlar sina slutsatser i 48 konkreta råd. Vi möter Anders i ett samtal om att hitta tillbaka till de jordnära perspektiven […]