Tillsammans minskar vi hälsoskillnaderna i Jönköpings län – satsning på lokala hälsocenter i kommunerna

Region Jönköpings län genomför ett genomgripande omställningsarbete – Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. En del handlar om ett unikt samarbete mellan region, kommun och civilsamhälle där lokala hälsocenter etableras i hela Jönköpings län. Invånare som har risk för framtida ohälsa erbjuds hälsocoachning i en stärkande miljö. Vi tar oss från strategi till praktik för minskade skillnader i hälsa.

I denna workshop får ni diskutera hur samverkan kan se ut i er verksamhet utifrån era förutsättningar.

  • Hur kan ett Hälsocenter ge mervärde i er yrkesroll?
  • Vilket är ditt första steg på hemmaplan för att involvera hälsocenter i ditt arbete?
  • Vad skulle Hälsocenter erbjuda för stöd/insatser utifrån befolkningens behov? Utifrån din yrkesroll?
Workshopledare: Annette Frisk (folkhälsochef Region Jönköpings län), Eva Gunnarsson (utvecklingsledare Kommunal utveckling Jönköpings län), Johan Arvidsson (Kultur och fritidschef Värnamo), Ola Gustafsson (Näringslivs- och fritidsansvarig Aneby kommun)

Information

30 september
13:30-14:40

Zoom Meetings