Jordnära – nära vård – nära dig

Leva livet bäst möjligt! – Hur gör vi skiftet från dagens hälso- och sjukvårdssystem som i hög grad är uppbyggt kring sjukdom och institutioner, till ett system designat för människor? Här berättar vi hur vi arbetar med förutsättningarna att göra skiftet som utgår från invånarnas behov, relationsbygge, tjänsteutveckling, träningsmiljöer och ledningssystem för hållbarhet. Tillsammans utbyter vi erfarenheter kring hur stödsystem och ledning skapar förutsättningar för mikrosystem, mesosystem och makrosystem.

 

Workshopledare: Anette Nilsson (Region Jönköpings län), Jonas Almgren (Region Jönköpings län), Anneli Forsgren (Kommunal utveckling Region Jönköpings län)

Information

30 september
13:30-14:40

Zoom Meetings