Hur skapar vi framtidens mötesplatser?

Utifrån gedigen erfarenhet inom Region Jönköpings län vet vi att samskapande är en framgångsfaktor för att vi tillsammans ska kunna skapa rätt förutsättningar för dem vi är till för.

Hälsocafé-begreppet är ett exempel på hur regionen under ett antal år arbetat med mötesplatser i gränslandet mellan hälso- och sjukvården och samhället, som startats upp tack vare samskapande processer. Allt i syfte att skapa mötesplatser för hjälp till självhjälp där människor med erfarenheter möter varandra.

  • Hur fortsätter vi i den här andan och skapar framtidens möten och mötesplatser utifrån denna kunskap?
  • Vill du jobba mer samskapande men känner att du kanske inte har verktygen och metoderna?
  • Hur ser samskapande och delaktighet ut utifrån dina erfarenheter?

Var med och dela dina tankar så att vi tillsammans kan förbättra förutsättningarna för samskapande och samtidigt få verktyg på vägen.Under den här workshopen får du ta del av fler goda exempel hur man samskapat och tillsammans reflekterar vi över vilka ingredienser/inslag/ grundläggande delar/ som behövs för att få till framtidens mötesplatser.

 

Workshopledare: Louise Nordlund Johansson (utvecklingsledare, Region Jönköpings län), Patrik Blomqvist (patientstödjare, Region Jönköpings län), Birgitta Ekeberg (Region Jönköpings län)

Information

30 september
13:30-14:40

Zoom Meetings