Linda Karlsson

Anestesisjuksköterska, Region Jönköpings län

Linda Karlsson är anestesisjuksköterska på anestesienheten, operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus. Hon har nyligen avslutat sin masterutbildning i kvalitetsutveckling och ledarskap på Jönköping Academy. Inom ramen för studien genomförde hon ett förbättringsarbete om patientkontrollerad sedering (PCS) tillsammans med Ann-Helene Trofast.