Ökad delaktighet genom patientkontrollerad sedering

Tillsammans med kvinnokliniken på Värnamo sjukhus har de båda anestesisjuksköterskorna Linda Karlsson och Ann-Helene Trofast genomfört ett förbättringsarbete som resulterat i att  kvinnoklinikens mottagning självständigt kan erbjuda patientkontrollerad sedering (PCS). Patientkontrollerad sedering bygger på att patienten, i detta fall kvinnan, sköter sederingen själv och blir medspelare i sin egen vård. Hon bestämmer sederingsdjupet själv eftersom hon, med hjälp av en pump, ger sig själv små doser avslappnande medicin. Förbättringsarbetet innebär att gynekologiska interventioner kan utföras på mottagningen med hjälp av PCS och lokalbedövning, vilket uppskattas av både patienter och personal. PCS bidrar till god och säker vård med ökad patientdelaktighet och tillgänglighet.

Information

30 september
10:20-10:40
Live på konferenswebben

Anestesisjuksköterska, Region Jönköpings län

Anestesisjuksköterska, Region Jönköpings län