30 september
10:40-11:10
Live på konferenswebben

Lena Törnfeldt

Verksamhetschef, Rehab öst, Region Östergötland

Lena Törnfeldt är verksamhetschef för Rehab öst, Region Östergötland, som omfattar sju organisationsenheter med uppdrag inom både primärvård, specialistöppenvård och slutenvård. Hennes grundprofession är sjukgymnast och hon har haft olika ledar- och chefsroller sedan tidigt 1990-tal. Lena Törnfeldt vann utmärkelsen Guldkransen, som bästa vård- och omsorgschef 2020, dit hon var nominerad av sina vårdenhetschefer.