Hållbart ledarskap

Vad krävs för att ett ledarskap ska vara hållbart över tid – både för organisationen, rollen och individen? Två chefer som vunnit priser för sitt ledarskap resonerar kring frågan ur olika perspektiv: Farinaz Moghaddam är sedan 2017 enhetschef för ett cytologilaboratorium, där hon och medarbetarna utvecklade nya metoder med fokus på kvalitet och hållbarhet. Hon vill stärka sina medarbetare med ett personcentrerat ledarskap. Lena Törnfeldt har arbetat som chef på olika positioner sedan ca 30 år och leder nu en rehabiliteringsverksamhet, med sju enhetschefer och 130 medarbetare under sig. Hennes framgångsrecept är att skapa en känsla av sammanhang (KASAM) för de hon leder och samverkar med.

Information

30 september
10:40-11:10
Live på konferenswebben

Verksamhetschef, Rehab öst, Region Östergötland

Enhetschef, Karolinska universitetssjukhuset