Wetterhälsan Digital

Primärvården befinner sig i början av digital utveckling. Forskning påvisar att den digitala vården bör integreras i primärvården och alla vårdcentralen bör erbjuda digitalvård. Digitala vårdtjänster ska ses som en av flera kontaktvägar med primärvården.