Utveckling av föreläsningsserie som en tidig insats mot psykisk ohälsa

Under 2019 utvecklades på Norrahammars Vårdcentral ett koncept med fristående, kostnadsfria och återkommande föreläsningar om stress och aktivitetsbalans. Detta i syfte att minska antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. När utvärdering gjorts av förbättringsarbetet sågs ett fortsatt behov av att utveckla detta arbetssätt då kunskap och information till invånarna fortsatt ses som en väg mot en minskad psykisk ohälsa.