Tillsammans – kroniska sjukdomar

Våra kroniskt sjuka patienter är en stor grupp och förekommer i alla vårdinstanser. För att kunna ge en god vård och möta ett varierat behov behöver vi arbeta tillsammans; specialistvård, primärvård kommun och patient med anhörig.