Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp (PSVF) Stroke och TIA

Bra Liv Rosenlund vårdcentral har identifierat att det behövdes en uppdatering av stroke och TIA för att ge goda råd och omhändertagande då dessa patienter söker oss.