Personcentrerat arbetssätt

Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSVF) Följer vi vårdförloppet ser vi att patientsäkerheten blir bättre och det blir inga onödiga väntetider för patienten. Personalen får använda sin kompetens fullt ut.