Peer Support

Ny profession inom socialtjänst, hälso- och sjukvård. Peer support är en utbildad medarbetare som genom kamratstödjande samtal främjar återhämtning och inger hopp.