Lättillgänglig vård för de som behöver det mest

Personer med komplexa behov, exempelvis multisjuka äldre eller personer med kroniska sjukdomar, behöver ofta vård och omsorg av många inblandade vårdgivare. Vi har använt oss av följande definition för multisjuklighet som innebär att en person har två eller fler sjukdomar samtidigt. Vi vill också uppmärksamma individer med komplexa hälsoproblem: Multipla och svåra problem i minst två av hälsodimensionerna sjukdomar/symtom, rörelseförmåga, kognition- /kommunikationsförmåga.