Hälsocafé – en del av Hälsa för livet

Tillsammans stärker vi invånarens förmåga att själv kunna påverka och hantera sin hälsa.