Hälsa för livet

Hälsa för livet är att stärka invånarens förmåga utifrån sina egna förutsättningar. Att i högre utsträckning erbjudas möjligheter att själv kunna påverka och hantera sin hälsa och livskvalitet.