Framtidens riktade hälsosamtal

För en god och mer jämlik hälsa i befolkningen genom minskat insjuknande i hjärt-kärlsjukdom.