Förbättrad tillgänglighet via tele-Q

Öxnehaga vårdcentral har ett högt söktryck via telefon i förhållande till antalet listade patienter. Under den senaste tiden har vi fått allt svårare att ringa upp patienterna i tid. För att komma runt detta har vi valt att försöka förändra arbetssättet i tele-Q och styra om patienternas vägar att kontakta oss.