Förändring av sjuksköterskebaserad blodtrycksmottagning 2020

Att allt fler patienter diagnostiseras med högt blodtryck och får blodtryckssänkande behandling har lett till ökad belastning och därmed svårigheter att hinna med alla kontroller. Detta arbete är ett steg i riktning att frigöra resurser och tänka utanför traditionella ramar. Vi vill också att patienten ska få ökad insikt i sin sjukdom och motivation till förändring och behandling samt ett ökat egenansvar.