Egenvård i samband med hjärtsvikt

Kartläggning och analys påvisar behov av förbättrad patientsäkerhet med tydliga rutiner för patientgruppen med diagnosen hjärtinsufficiens. Den visar också behov av ökad delaktighet och behov av att säkerställa att patienterna är välinformerade och har kunskap i god egenvård för att uppnå bästa möjliga hälsa.