Effektivisera kommunikationen med SMS-utskick

Vårdtrycket har ökat markant de senaste åren vilket medför att trycket på teleq är högt. Vi har noterat att vi använder mycket tid för att kontakta personer som inte svarar vd varken första, andra eller tredje försöket vilket tar tid från de patienterna som har behov och svarar. För att förbättra arbetsmiljön och säkerställa patientkommunikationen har vi utvecklat smsfunktionen för våra patienter under 2020.