Effekter och erfarenheter av inkontinensmottagningen

Urininkontinens är ett hälsoproblem som kan leda till påtagliga försämringar av livskvaliteten hos den drabbade. Den förekommer i olika former, och samtliga medför svårigheter att hålla urinen. Besvären kan vara tillfälliga eller kroniska och drabba individer i alla åldrar, kvinnor oftare och tidigare än män. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium erbjuda dessa patienter god och effektiv hjälp.