Digitala provsvar

Vårdcentralens samtliga provsvar ska finnas tillgängliga och förmedlas via 1177:s journaltjänst i form av en journalanteckning med betoning på planering och bedömning av provsvaret. Att använda 1177:s journaltjänst som ett sätt att kommunicera med patienten kan tänkas skapa en säkrare kommunikation med ökad tydlighet och delaktighet i vården.