Bortkoppling av cytostatika-pump i hemmet

Genom vårat förbättringsarbete erbjuder vi nu våra patienter möjligheten att själva få koppla bort sin vakuumpump i hemmet. Vi har tagit fram en egenvårdsguide och utbildning riktad till våra patienter så att de kan utföra bortkoppling av sin cytostatika-pump själva i hemmet. Detta ökar patienternas självbestämmande och inflytande i sin vård.