”Bästa platsen att leva, bo och växa upp på” – Jämlik hälsa och bra livsvillkor för barn och unga

Att ge barn och unga en bra start i livet utifrån goda förutsättningar i samhället är en av de mest betydelsefulla vägarna mot social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa. Samverkan mellan olika verksamheter som möter barn och unga är en förutsättning för att tillgodose alla barns behov.