4DSQ ett stöd att tidigt identifiera psykisk ohälsa

Många patienter som söker på vårdcentralen lider av psykisk ohälsa. Tidig upptäckt förebygger lång sjukskrivning. 4DSQ är ett instrument som hjälper oss att tidigt fånga upp psykisk ohälsa.