Leif Denti

Fil.Dr i psykologi, Göteborgs universitet

Leif Denti är Fil.Dr i psykologi och forskare inom områdena innovationspsykologi och kreativitet på psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.