Jane Ydman

Regiondirektör, Region Jönköpings län

Jane Ydman är sedan 2020 regiondirektör i Region Jönköpings län. Jane är utbildad civilekonom och har arbetat i flera kommuner och tidigare landsting. De senaste åren arbetade Jane som ekonomidirektör i Region Jönköpings län innan hon tillträdde rollen som regiondirektör.