Noll separation mellan mamma och nyfödd

Förbättringsarbete mellan neokliniken och kvinnokliniken i Kalmar som hade som mål att det skulle vara noll separation mellan mor och nyfödda barn.

Föreläsare: Helen Ämtvall (barnmorska, Region Kalmar län), Henrik Petersson (barnläkare, Region Kalmar län)
Kontakt för frågor: Lollo Olausson