Kulturmedvetenhet utifrån Hälsokommunikatörernas perspektiv

Kulturmedvetenhet – Vi är alla kulturella varelser. Vi påverkas av vår omgivning, våra kulturella föreställningar och normer. Vad händer när jag möter personer som inte tänker och fungerar precis som jag? Vad kan jag lära av det? Hur kan jag bli mer kulturellt medveten? Regionens Hälsokommunikatörer Tekie Weldy , Zakia Shams , Mohamoud Suldan , Dina Markos och Utvecklingsledare Malin Skreding Hallgren presenterar kulturmedvetenhet.

Föreläsare: Tekie Weldy (hälsokommunikatör, Region Jönköpings län), Zakia Shams (hälsokommunikatör, Region Jönköpings län), Mohamoud Suldan (hälsokommunikatör, Region Jönköpings län), Dina Markos (hälsokommunikatör, Region Jönköpings län) och Malin Skreding Hallgren (utvecklingsledare, Region Jönköpings län)
Kontakt för frågor: Dina Markos