Barn har fått MR undersökning genomförd under coronapandemin tack vare sedering med Dexdor nasalt

Syfte: Att erbjuda barn sedering som komplement till narkos, under coronapandemin. Det var svårt att få tider för ex MR i narkos. Viktiga undersökningar har nu kunnat genomföras. 74 barn har genomfört MR med Dexdor, nasal administrering. Barnen har varit 2 månader – 13 år. Några av dessa barn hade fått tid för MR i narkos, narkos hade inte varit möjligt för alla. Det är personalkrävande, en ssk under ca 2-4 timmar. Antal remisser har ökat – ett reellt behov eller är det för att det är smidigt?

Föreläsare: Gunbritt Larsson (barnsjuksköterska, Region Jönköpings län), Sanna Wahlström (röntgensjuksköterska, sektionsledare MR, Region Jönköpings län)
Kontakt för frågor: Karina Wahl