Utvecklingskraft är jordnära

Över hela världen söker ledare nya angreppssätt för framtiden; ett som främjar hälsa och som tar tag i ojämlik hälsa och som ser patienter och familjer som lika medlemmar i vårdteamet. Detta innebär att man utmanar några stora dilemma i förändringens kärna. Ska vi finna vägar och bra lösningar behöver utvecklingsarbetet vara jordnära och meningsfullt. Det räcker ej med att komma med idéer och lösningsförslag utan i samskapande utveckla bra jordmån och kultur för växande. Under vårt seminarium kommer vi presentera erfarenheter från vårt arbete att skapa förutsättningar jordnära och nå resultat.

Information

30 september
12:10-12:30
Live på konferenswebben

Utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län