Utemiljön som resurs för hälsa, utveckling och kreativitet

Hälsofrämjande utemiljöer är ett forsknings-  och praktikområde på frammarsch. Sedan 2013 samarbetar Region Jönköpings län med Sveriges lantbruksuniversitet för att utforma goda utemiljöer kring vårdlokaler och byggnader. Robert Burman och Anna Bengtsson ger exempe,l från forskning och praktik, som sätter människors behov och preferenser i centrum. De visar också hur utemiljön kan vara en resurs i olika zoner – i utsikten från vårdbyggnader, i övergångszoner mellan inne och ute, i närmiljön och i omgivningarna.

Information

30 september
11:20-11:45
Live på konferenswebben

Agronomie doktor, landskapsarkitekt LAR och universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet

Landskapsingenjör, Region Jönköpings län