Tillsammans för en bättre samordning

Samordning med vården kring personer med funktionsnedsättningar. Projekt ”Intensifierade insatser för övergång från barn- och ungdomsteam till vuxenteam på habiliteringen”.