Sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning

Samordnad interprofessionell handläggning av patienten.